istartup cover
Projektai

iStartUp.eu – interaktyvių verslumo mokymų platforma

Žinių ir kontaktų erdvė jaunam verslui
Klientas
Kauno technologijos universitetas
Metai
2020 - 2021
Sprendimas
Skaitmeninė transformacija

Apie projektą

Paramos verslui sistemos akceleravimas” (ACCESS) – projektas, kuriuo siekiama gerinti verslo paramos paslaugas Kauno ir Marijampolės regionuose Lietuvoje bei Suvalkų ir Balstogės subregionuose Lenkijoje. Projekto koordinatorius Kauno technologijos universitetas (KTU) kartu su partneriais Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Balstogės technologijos universitetu ir Balstogės funkcinės zonos asociacija, veikdami pagal Interreg V-A Lietuvos Lenkijos bendradarbiavimo programą, siekia skatinti verslo ir inovacijų kūrimą bei plėtrą šiuose regionuose ir padėti būsimiems ir esamiems verslininkams augti.

Problema

ACCESS programos vykdytojai, bendraudami su norinčiais kurti verslą, pastebėjo, jog šiems trūksta drąsos bei žinių, nuo ko pradėti savo veiklą. Nors tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje vykdomas ne vienas verslumą skatinantis projektas, jie yra orientuoti į didmiesčių verslumo situacijos gerinimą, tuo tarpu mažesni regionai tokių projektų ir jų teikiamos informacijos stokoja. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta suteikti pagalbą pradedantiesiems verslininkams ir mažesniuose miestuose. Poreikį verslo konsultacijoms ir mokymams padidino ir pandemijos kontekstas, kuris iškėlė ir naują iššūkį – kaip viso projekto metu teikiamą informaciją bei naudą padaryti prieinamą ir pasibaigus projektui.

Sprendimas

Vienas iš vis labiausiai populiarėjančių mokymosi būdų ypač pandemijos metu yra internetiniai kursai. Dėl šios priežasties nuspręsta sukurti interaktyvių mokymų platformą istartup.eu, kurioje būtų talpinami rinkodaros, verslo vystymo ir kitų su verslu susijusių temų kursai ir mokymai, tokiu būdu sukuriant ACCESS projekto suteikiamos informacijos išliekamąją vertę. Negana to, nuspręsta platformą pritaikyti lietuvių, lenkų ir anglų kalboms, kad naudingomis konsultacijomis ir mokymais pasinaudoti galėtų dar daugiau norinčiųjų pradėti savo verslą ar jį vystyti.

Suteiktos paslaugos

Remiantis projekto specifika ir išsiaiškintais poreikiais buvo sukurta interaktyvių mokymų platforma ir internetinė svetainė. Siekiant, kad vartotojo naršymo patirtis būti puiki, remiantis UX/UI praktikomis, buvo sukurtas individualus internetinės svetainės dizainas, o mokymų platformos dizainas pritaikytas pagal brandbook’ą.

Vidinei mokymų sistemai kurti naudota WordPress TVS (turinio valdymo sistema), kurios funkcionalumai pritaikyti pagal projekto specifiką. Vartotojams sukurta galimybė užsiregistruoti platformoje jiems patogiu būdu (el. paštu arba Google, Facebook ar LinkedIn paskyra) bei pasirinkti norimą rolę – instruktoriaus arba studento.

Visos platformos funkcionalumai priklauso nuo vartotojo registracijos metu pasirinktos rolės. Instruktoriai turi galimybę kurti kursus naudojantis vidiniu sistemos vedliu arba įkelti turimą jau sukurtą mokymų paketą. Jiems taip pat suteikiama galimybė kurti užduotis, testus, juos tikrinti, sekti studentų progresą. Instruktoriai taip pat turi ir studento rolės teises.

Studentai turi galimybę klausyti kursus, atlikti instruktorių parengtas užduotis ar testus, gauti įvertinimus. Baigus pasirinktą kursą yra galimybė gauti atitinkamą sertifikatą, o jei kursas yra baigiamas aukštais balais, kuriuos nustato kursą sukūręs instruktorius, studentas papildomai gali gauti ir tai pažymintį ženklelį, kuris matomas jo profilio lange.

Be visų šių funkcionalumų vartotojai taip pat gali bendrauti vidinėje platformoje, dalintis patirtimi, užsiregistruoti gyvoms ar nuotolinėms verslo konsultacijoms ir visa tai daryti lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Rezultatai

Sukurta istartup.eu interaktyvių mokymų platforma suteikia galimybę ACCESS projekto metu surinktą ir pasidalintą informaciją pasiekti ir po projekto pabaigos, ją nuolat pildant naujausiais kursais, tad užtikrinamas projekto tęstinumas ir ilgalaikiai rezultatai. Ši platforma naudinga ne tik norintiems pradėti savo verslą ar jį plėsti, bet ir įvairių verslo sričių specialistams, kurie gali dalintis savo sukauptomis žiniomis ir patirtimi bei taip skatinti verslumą. Sukurta internetinė svetainė leidžia būsimiems ir esamiems verslininkams registruotis į konsultacijas su specialistais įvairiais verslo klausimais, o platformos pritaikymas lietuvių, lenkų ir anglų kalboms didina jos vertę bei žinių prieinamumą dar platesnei auditorijai.

Kliento žodis

kiro.tech komanda buvo profesionali ir entuziastinga mūsų projekto atžvilgiu. Bendradarbiavimo metu buvo atnaujinta technologijų plėtros įmonės platforma, įgyvendintas naujas dizainas bei mūsų komandai suteikti mokymai. kiro.tech komanda užbaigė ir pristatė projektą, kuris atitiko reikalavimus. Viso projekto vystymo metu buvo komunikuojama greitai, sklandžiai ir proaktyviai, esame sužavėti jų darbo etika.
Neringa Valantinė, iStartUp.eu projekto vadovė, Kauno technologijos universiteto Verslo vystymo projektų vadovė

Susisiekite

Aptarsime kaip mūsų komanda gali jums padėti

Susisiekti