es projektai

Skaitmenizuotos privačių ir viešųjų kultūros renginių ir lankytinų objektų platformos sukūrimas ir įmonės paslaugų bei procesų transformavimas

UAB „Kirotech“ nuo 2022 m. vasario mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas – naujų, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingų kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktų kūrimas, investuojant į naujas konkurencingo skaitmeninio ir žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos paslaugas ir veiklos procesus.

Projekto tikslas bus pasiektas sukuriant inovatyvų kūrybinį produktą ir transformuojant įmonės paslaugas ir veiklos procesus į naujas skaitmenines ir žiedinę ekonomiką skatinančias formas.

Projekto rezultatai:

– Sukurta mobilioji programėlė, kurios pagalba būtų konsoliduojama informacija apie šalyje vykstančius kultūrinius renginius ir egzistuojančius lankytinus objektus

– Sukurta sistema kultūrinių renginių organizatoriams ir lankytinų objektų savininkams, kurios pagalba jie patogiai galėtų suvesti informaciją apie organizuojamą renginį ar viešinamą objektą;

– Sukurta reprezentacinė svetainė, kuri pristatytų renginių organizatoriams ir lankytinų objektų savininkams kuriamą įrankį jų renginio ar objekto viešinimui;

– Įmonės paslaugų ir veiklos procesai transformuoti į naujas skaitmenines ir žiedinę ekonomiką skatinančias formas, integruojant į veiklos procesus Skaitmenizuotos privačių ir viešųjų kultūros renginių ir lankytinų objektų platformos valdymą.

UAB „Kirotech“, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID- 19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas – Skaitmenizuotos privačių ir viešųjų kultūros renginių ir lankytinų objektų platformos sukūrimas ir įmonės paslaugų bei procesų transformavimas.

Projekto vykdytojas: UAB „Kirotech“

Projekto finansavimas ES struktūrinių fondų lėšomis: iki 50.402,90 EUR.

Projekto vykdymo pradžia: 2022 m. vasario 1 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023 m. kovo 31 d.

es projektai

kiro.cloud savitarnos sprendimo B2B klientams sukūrimas ir įdiegimas

UAB „Kirotech“ nuo 2022 m. kovo mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas – sukurti ir įdiegti „Kiro.cloud“ savitarnos platformą įmonės B2B klientams, kurioje jie saugiai ir patogiai galėtų užsisakyti jos produktus ir paslaugas.

Projekto rezultatas – bus sukurta savitarnos sprendimo programinė įranga. Šis savitarnos sprendimas bus integruotas su įmonės naudojama buhalterinės apskaitos sistema. Taip pat veiklos rezultatas bus savitarnos sprendimo įdiegimas ir sukonfigūravimas ir bus užtikrinta programinės įrangos priežiūra 36 mėn. nuo jos įdiegimo.

Mūsų įmonė, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID- 19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – Kiro.cloud savitarnos sprendimo B2B klientams sukūrimas ir įdiegimas.

Projekto vykdytojas: UAB „Kirotech“

Projekto vykdymo pradžia: 2022 m. kovo 01 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2022 m. spalio 07 d.